پایش ماهواره ای تغییرات یکساله مساحت آبی کشور

به گزارش وبلاگ خوراکی، تغییرات مساحت سطح آب دریاچه ها و تالاب های کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای در بهمن سال 99 نسبت به بهمن سال 98 مورد بررسی قرار گرفته است.

پایش ماهواره ای تغییرات یکساله مساحت آبی کشور

اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران در این مطالعه، پایش ماهواره ای تغییرات سطح آب 11 دریاچه و تالاب را با استفاده از تصاویر ماهواره ای تکراری بررسی کرده است. به این معنی که برای هر منطقه دو تصویر از ماهواره Sentinel-2 و MODIS در ماه های بهمن 99 و 98 استفاده شده است. تا حد امکان تصاویر در روزهای مشابه انتخاب شده است.

در این بررسی تغییرات مساحت سطح آب 11 تالاب و دریاچه در استان های اصفهان، آذربایجان، البرز، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران و فارس با استفاده از تصاویر ماهواره ای در بهمن 1399 نسبت به بهمن 1398 پایش شده است.

با توجه به توان تفکیک مکانی تصاویر سنتینل -2 (به ابعاد ده متر)، دقت مساحت های محاسبه شده در مقیاس 1:100000 است.

شرایط مساحت سطح آبی برخی دریاچه ها و تالاب های کشور در جدول زیر آمده است:

مطابق با پایش انجام شده، در مناطقی که سطح آب با پوشش گیاهی به طور کامل پوشیده شده باشد، در پردازش تصاویر ماهواره ای به عنوان پوشش گیاهی در نظر گرفته می شود و در نتیجه از سطح آب کاسته می شود.

سطوح استخراج شده در جدول صرفاً سطوح آبی تالاب ها هستند.

این بررسی ها نشان می دهد که متأسفانه سطح تمامی تالاب ها و دریاچه ها به جز تالاب صالحیه در مقایسه با ماه مشابه سال 1398 در حال کاهش است. برای مثال دریاچه ارومیه 10 درصد کاهش مساحت آبی را نشان می دهد.

در نمودار بالا مقایسه تغییرات بدون در نظر دریافت دریاچه ارومیه است.

در این نمودار مقایسه تغییرات با در نظر دریافت دریاچه ارومیه به ثبت رسیده است.

برای نمایش تصاویر دریاچه ها و تالاب ها از ترکیب رنگی کاذب (FCC) استفاده شده به طوری که در این تصاویر آب به رنگ تیره و پوشش گیاهان و اراضی کشاورزی در دامنه رنگ قرمز قابل مشاهده هستند.

تصویر بالا مربوط به تالاب گاوخونی در تاریخ 15 بهمن 1398، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت حدود 37.16 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به تالاب گاوخونی در تاریخ 15 بهمن 1399، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت حدود 32.71 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به تالاب صالحیه در تاریخ 21 بهمن 1398، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت حدود 1.99 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به تالاب صالحیه در تاریخ 12 بهمن 1399، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت حدود 2.88 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به تالاب میانکاله در تاریخ 20 بهمن 1398، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت حدود 376.73 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به تالاب میانکاله در تاریخ 15 بهمن 1399، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت حدود 346.69 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به دریاچه پریشان، ارژن و مهارلو در تاریخ 25 بهمن 1398 تصویر ماهواره ای Sentinel-2، مساحت به ترتیب حدود 0.25، 5.25 و 175.21 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به دریاچه پریشان، ارژن و مهارلو در تاریخ 20 بهمن 1399 تصویر ماهواره ای Sentinel-2، مساحت به ترتیب حدود 0، 0.04 و 131.08 کیلومتر مربع است.

تصویر بالا مربوط به دریاچه های طشک و بختگان در تاریخ 17 بهمن 1398، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت به ترتیب حدود: 138.08 و 237.53 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به دریاچه های طشک و بختگان در تاریخ 17 بهمن 1399، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت به ترتیب حدود: 91.74 و 80.45 کیلومتر مربع است.

تصویر بالا مربوط به دریاچه ارومیه در تاریخ 5 بهمن 1398، تصویر ماهواره ای MODIS. مساحت حدود : 3242.75 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به دریاچه ارومیه در تاریخ 6 بهمن 1399، تصویر ماهواره ای MODIS. مساحت حدود : 2917.33 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به دریاچه هامون در تاریخ 18 بهمن 1398، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت حدود: 391.16 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به دریاچه هامون در تاریخ 18 بهمن 1399، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت حدود: 76.77 کیلومترمربع است.

تصویر بالا مربوط به تالاب چغاخور در تاریخ 18 بهمن 1398، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت حدود: 13.89 کیلومترمربع است. پوشش برف به رنگ سفید مشاهده می شود.

تصویر بالا مربوط به تالاب چغاخور در تاریخ 18 بهمن 1399، تصویر ماهواره ای Sentinel-2. مساحت حدود: 13.49 کیلومترمربع است. پوشش برف به رنگ سفید مشاهده می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

به "پایش ماهواره ای تغییرات یکساله مساحت آبی کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پایش ماهواره ای تغییرات یکساله مساحت آبی کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید