خبرنگاران توان صدور بیمه نامه معادن 7 برابر می گردد

به گزارش وبلاگ خوراکی، تهران- خبرنگاران- مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت: افزایش 3.5 برابری سرمایه این صندوق از 142 میلیارد به 500 میلیارد تومان در سال 99 و توان هفت برابری صدور بیمه نامه، منجر به تحولی قابل توجه در حوزه فراوری، توسعه و اشتغال معادن کوچک می گردد.

خبرنگاران توان صدور بیمه نامه معادن 7 برابر می گردد

فرید دهقانی امروز در گفت وگو با خبرنگار مالی وبلاگ خوراکی با اشاره به تاثیرات افزایش سرمایه این صندوق بر تعداد معادن برخوردار، اضافه کرد: صندوق بیمه در سال های گذشته از 142 میلیارد و 300 میلیون تومان سرمایه برخوردار بود که بخشی از این سرمایه به صورت نقدی و بخشی نیز به صورت اموال و دارایی از سوی صاحب سهام اصلی آن (ایمیدرو) به حساب صندوق واریز شده است.

وی با اشاره به تسهیلات ناشی از سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، گفت: صندوق قدرت صدور بیمه نامه تا هفت برابر سرمایه خود را دارد که از این میزان تعدادی به بیمه نامه اعتباری برای متقاضیان بخش استخراج و فرآوری و تعدادی نیز به بیمه نامه های سرمایه گذاری و همچنین بیمه نامه بخش اعتباری اکتشاف اختصاص می یابد و منابع بخش اکتشاف از محل وجوه اداره شده در یاری های فنی و اعتباری در اختیار وزارتخانه است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، افزایش توان صندوق بیمه در ارائه خدمات را ناشی از افزایش سرمایه این شرکت دانست و توضیح داد: اکنون با افزایش سرمایه صندوق از 142 میلیارد به 500 میلیارد تومان (که با توجه به قوانین حاکم در صندوق و اجازه بانک مرکزی اجرا شده است) و تحقق آن توسط ایمیدرو، در عمل خواهیم توانست به میزان سه هزار و 500 میلیارد تومان بیمه نامه صادر کنیم.

وی ادامه داد: این میزان در بخش معادن کوچک منجر به تحولی بزرگ و قابل توجه در حوزه فراوری، توسعه و اشتغال می گردد، هرچند باید پذیرفت تاثیرگذاری واقعی زمانی اتفاق خواهد افتاد که سرمایه صندوق متناسب با پتانسیل بخش معدن ایران باشد که در شرایط کنونی چنین نیست.

دهقانی با تاکید بر لزوم توجه به نهضت فرآوری، اضافه کرد: بیمه نامه های اعتباری با توجه به سیاست جدید صندوق، به طور عمده به منظور تحقق نهضت فرآوری در داخل کشور و جلوگیری از خام فروشی سوق داده می گردد، البته این مهم بدان معنی نیست که بخش معادن در اولویت ما نباشند.

مشاور معاونت معدنی وزارت صنعت، نگاه ویژه به بخش استخراج و توسعه وکاهش هزینه های آن را از اولویت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برشمرد و گفت: این امر سبب رقابت پذیر شدن استخراج مواد معدنی می گردد که در این راه یاری های وزارتخانه نیز در بخش اکتشاف برای ما بسیار یاری نماینده و راه گشا بوده است.

وی اضافه کرد: در سال 99 صندوق بیمه، منابع نسبی از حیث مقایسه ای نسبت به سال های 97 و 98 در بخش یاری های فنی و اعتباری داشته است، همچنین منابع دیگری نیز در بخش وجوه اداره شده در اختیار معاونت معدنی داشته که این معاونت آن را در اختیار صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گذاشته است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، این اتفاق را نویدبخش تحولات جدی در حوزه معدن برشمرد و توضیح داد: با سپرده گذاری این پول در بانک صنعت و معدن و همچنین اجرایی شدن تعهدنامه سه جانبه بانک صنعت و معدن، معاونت معدنی و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، در سال جدید هم بخش اکتشاف و هم ایمنی بخش معادن زغال دستخوش تغییرات و تحول جدی خواهد شد.

وی اضافه کرد: پس از افزایش سرمایه، با توجه به پرونده های موجود و حجم ریالی پرونده های اعلامی توسط متقاضیان، در عمل می توانیم شاهد تحول بسیار خوبی در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.

صندوق بیمه معدنی در جهان همتا ندارد

دهقانی در پاسخ به اینکه آیا امکان مقایسه بین المللی عملکرد صندوق بیمه وجود دارد یا خیر، گفت: ما پروژه ای تحقیقاتی به منظور مقایسه عملکرد صندوق های مشابه با صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در جهان و کشورهای معدن خیز انجام دادیم که نتایج آن نشان داد در جهان صندوقی مشابه با آنچه در ایران به عنوان ساختار این صندوق تعریف شده باشد، وجود ندارد، شاید هم دلیلش این است که آنها ساختارهای متفاوتی در جهت حمایت از بخش معدن خود چه در بخش اکتشاف و چه در بخش استخراج و فرآوری دارند.

وی با بیان اینکه تفاوت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با دیگر صندوق های موجود در جهان، تفاوت ساختاری است، اظهار داشت: دلیل ماهوی تشکیل این صندوق، کاهش ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف بوده است که این کاهش ریسک در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته به گونه های مختلفی انجام می گردد.

این مسوول با بیان اینکه مقایسه عملکرد صندوق بیمه با کشورهای دیگر به لحاظ تفاوت ساختاری آن کاری اشتباه است، گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، پوشش و مدیریت ریسک موجود در بخش معدن توسط حاکمیت آن انجام می گردد و افرادی که به آن ورود می نمایند با هدف فعالیت تجاری آمده و می خواهند قالب فردی خود را در آن حفظ نمایند، اما در ایران ساختار شرکت داری به گونه ای متفاوت تر از ساختار شرکت داری در کشورهای توسعه یافته است.

وی یادآور شد: در طول سالیان گذشته و بنابه دلایل مختلف، شیوه معدن کاری کوچک مقیاس به صورت نهادی و ساختاری شکل گرفته و از این حیث نمی توان مقایسه جدی ای در ارتباط با عملکرد صندوق بیمه با کشورهای دیگر داشته باشیم.

دهقانی ادامه داد: در این راستا مرکز پژوهش های مجلس نیز یک کار مقایسه ای در ارتباط با چگونگی حمایت و برخورد حاکمیت با بخش معدن با حدود 21 کشور جهان انجام داده که بسیار قابل تامل است و اینکه کشورهای دیگر در حال حمایت از بخش معدن هستند، امری بدیهی است.

فرآیند حمایتی بخش معدن ایران

مشاور معاونت معدنی وزارت صنعت بیان داشت: در حاکمیت بخش معدن ایران نوعی حمایت به شکل کنونی وجود دارد که این نوع حمایت جای اصلاح دارد و می توان نسبت به بهبود عملکرد این صندوق نسبت به افزایش کارنمودهای آن در بدنه بخش معدن عمل کرد که این مهم هنوز جای کار دارد، آن را تا حدودی آغاز نموده و به پیش می بریم و در حال اضافه کردن یک سری عملنمودها به این بخش هستیم.

جذب 8.5 میلیارد دلار در بخش تجارت خارجی معدن

وی در پاسخ به اینکه با جذب 8.5 میلیارد دلار در بخش تجارت خارجی معدن و صنایع معدنی چگونه می توان این مهم را با عملکرد صندوق پیوند زد، گفت: بیش از 95 درصد صادرات محصولات معدنی ما را مواد فلزی و کانی های فلزی و غیرفلزی تشکیل می دهد.

دهقانی، نقش حمایتی صندوق را در راستا تحقق نهضت فرآوری دانست و گفت: اعطای بیمه نامه های صندوق منجر به افزایش فرآوری مواد فلزی در داخل کشور شده که بخش عمده آنها در سال های گذشته مقاصد صادراتی داشته اند.

وی اضافه کرد: اینکه چقدر از این 8.5 میلیارد دلار به واسطه حمایت های صندوق تحقق پیدا نموده، باید بگویم چنین عدد و رقمی را نداریم و بر روی آن کار ننموده ایم، اما اینکه آیا صندوق نقش موثری در تحقق نهضت فرآوری و در جهت توسعه استخراج به ویژه در بخش استخراج مواد فلزی و کانی های غیرفلزی داشته، این آمار را نمی توان کتمان کرد و ما آمار بسیار متقنی داریم که نسبت به سال های گذشته جهش قابل توجه و چشمگیری را در این بخش داشته ایم.

ایمیدرو، مسوول برطرف مسائل زیرساختی معادن

مشاور معاونت معدنی وزارت صنعت درباره اینکه آیا امکان بهره گیری از منابع برای برطرف مسائل زیرساختی معادن همچون جاده و آب و برق و غیره نیز وجود دارد یا خیر، گفت: در این زمینه ایمیدرو نسبت به تامین زیر ساخت های مرتبط با بخش معدن اقدام می نماید و در واقع این تامین زیرساخت ها یکی از وظایف حاکمیت در بخش معدن است که این وظیفه توسط ایمیدرو به خوبی انجام می گردد، اما تامین جاده یا تامین آب و موارد دیگر در چارچوب ساختار وظایف این شرکت نیست.

وی با اشاره به اقدامات صندوق در ارتباط با مستنکفین، اضافه کرد: ما در ارتباط با بدحسابان و کسانی که استنکاف می نمایند برخوردهای متفاوتی داریم؛ در بخشی اگر سرمایه گذاران با توجه به شرایط مالی موجود امکان پرداخت اقساط خود را نداشته باشند که این امر در صنایع و فراوریات مختلف بدیهی است، یکی از وظایف حاکمیت یاری و حمایت از چنین موضوعات و سرمایه گذارانی است که بتوانند خود را در بازار و درسطح رقابت حفظ نمایند.

دهقانی توضیح داد: موضوع دیگر کسانی هستند که از پرداخت بدهی خود استنکاف می نمایند یا اینکه نمی توانند کارکرد اصلی خود در بخش معدن را داشته باشند یا بنگاه آنان بنا به دلایل مختلف ازبهره وری لازم برخوردار نیست یا اینکه مدیریت مناسبی را برای معدن خود تجهیز ننموده و بخش معدن آنها از طراحی مناسبی برخوردار نیست یا حتی سرمایه گذاری در بخش معدن آنان به درستی انجام نشده باشد.

وی اضافه کرد: در چنین مواردی به یاری قوه قضاییه و ضابطان قضایی نیازمندیم و بدون یاری آنان نمی توانیم اقدامات موثری نسبت به استیفای حقوق مردم و بیت المال داشته باشیم.

عملکرد نیمه نخست 99 صندوق

این مسوول با اشاره به عملکرد 6 ماهه این صندوق، گفت: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در نیمه نخست سال 99 تعداد 26 فقره بیمه نامه به ارزش حدود 2 هزار و 950 میلیارد ریال صادر نموده است که از این تعداد، 18 فقره بیمه نامه به ارزش 2 هزار و 890 میلیارد ریال در بخش اعتباری بهره برداری و فرآوری و هشت فقره به ارزش حدود 60 میلیارد ریال در بخش سرمایه گذاری صادرشده است.

وی اضافه کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزیش 86 درصدی در تعداد و افزایش 2 هزار و 830 درصدی از نظر ارزش داشته است.

منبع: ایرنا

به "خبرنگاران توان صدور بیمه نامه معادن 7 برابر می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران توان صدور بیمه نامه معادن 7 برابر می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید